Milovala jsem kluka, byla jsem dítě.

Miloval mě kluk, bála jsem se.

Milovala jsem kluka, nebyl sám.

Miloval mě kluk, nebyla jsem sama.

Milovala jsem kluka, byl pryč.

Miloval mě kluk, nenechala jsem ho.

Miloval mě kluk, nechtěla jsem rozumět.

Miloval mě kluk, zahnala jsem ho.

Miluju kluka – je zasnouben…

Reklamy