V nás ženách se neskrývá jenom jedna osobnost:

Advertisements