Nedávno jsem se pustila do myšlenek točících se kolem slova SVOBODA a jejího významu. Nedávno jsem začala učit cizince Němčinu v Angličtině. Dostávám se tím pádem do bližšího poznávání různých národností. Věděli jste, že v Řecku lidé žijící na ostrovech místo vánočního stromečku mají loď pod kterou si dávají dárky? Že ženy a muži ve Španělsku chodí zvlášť na diskotéku, i když začali na stejném místě? Nebo v Kyrgyzstánu soužití na psí knížku znamená vyloučení ze společnosti takovým způsobem, že Vám neprodají ani chleba? Mohla bych jmenovat několik dalších věcí, které mě překvapily, ale výsledek by byl stejný. Jsem vděčná, že žiji v České republice a ještě vděčnější, že přes veškeré naše politcké a jiné skandály jsme zemí zaslíbenou. Pravda je taková, že mým drahým spoluobčanům je úplně fuk, kdo co dělá, hlavně když pracuje a platí daně. Přes veškeré demostrace se opavažuji říci, že to není rasismus jako spíše projev nenávisti lidem, kteří nepracují.

Co mě tedy omezuje?

Peníze, práce, společnost, rodina, přátelé? Je na čase si to přiznat: moje myšlení. Proč se bát budoucnosti, která nemusí přijít nebo mít pravidla, která za žádných okolností neporušuji? Chci mít nějaký morální kodex. ALE! Udělá mě můj morální kodex šťastnou? Když něco chci, proč si o to neříct? Dlouho jsem všechny ve svém okolí moralizovala, Pokládala jsem za nutné lidem říci, že to či ono není správné. Dospěla jsem nebo jsem takříkajíc zčechovatěla (zčeskovatěla) a nechci a už ani neumím nikoho odsoudit za to či ono. Odsoudit někoho je poměrně jednoduché, pokud jste v té situaci nikdy nebyli, ale jednoho dne se Vám ta situace přihodí a najednou jste v koncích. Chcete něco o čem víte, že to není správné, ale nemůžete si pomoci. Proč se ale tomu bránit? (mluvím o zcela legálních věcech) Proč neŽÍT NAPLNO? Proč si odpírat něco, co mě baví a udělá šťastnou?

A tak se opět vracím k pravidlům respektive jedinému, které mi zůstalo: ČEHO BUDU LITOVAT VÍC? Základní problém ovšem je, že pokud se tímto pravidlem chcete řídit, musíte vědět, co opravdu chcete.

To, co tedy ohraničuje naši svobodu, jsme opravdu jen my sami a naše nerozhodnost.

Reklamy