A ještě jeden výkon ze kterého mne mrazí úžasem:
Ted Needley je zde skutečně Ježíšem, který trpí, vyjednává, bilancuje a přijímá svůj smutný osud…

Reklamy